Selecteer een pagina

Stichting pONTEM

Een droom van een ondernemer

“Om bij te dragen aan een betere wereld
hebben wij het idee opgevat om een nieuwe  ondernemingsvorm te ontwikkelen. Een bedrijf dat uitersten verbindt: commercieel rechtstreeks met sociaal, profit rechtstreeks met non-profit, recht met onrecht, rijk met arm.” Lees meer…

Fabienne Reijnierse
Oprichter / CEO

Missie Pontem

Het ondersteunen van projecten die zich inzetten voor verbetering van de
leefomstandigheden en gelijke kansen van de meest kwetsbare groepen in samenleving en wereld.

Onder “meest kwetsbare groepen” verstaat Stichting Pontem mensen die verstoten zijn van de fundamentele mensenrechten zoals verwoord in de Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) 1948 en daaruit voorvloeiende verdragen, IVBPR (Internationale Verdrag voor Burger-en Politieke Rechten) en IVESCR (Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten). 

Pontem ondersteunt

De stichting is sinds begin 2020 actief. Hieronder vind je de verschillende doelen die we  tot op heden ondersteunen.

Elk kind verdient een eerlijke kans, maar helaas zijn er wereldwijd nog heel veel kinderen in nood als gevolg van oorlog, rampen en armoede. Zij sterven aan ondervoeding en ziektes, kunnen zich niet ontwikkelen op school en groeien op in een onveilige omgeving.

lees verder

Save the Children helpt in de hele wereld kinderen in nood met medische zorg, voedsel, veilige opvangplekken, zorg voor alleenstaande kinderen en onderwijs.
Save the Children is actief in 120 landen. Als grootste onafhankelijke hulporganisatie zetten wij alles op alles om kinderen te beschermen.

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via  hun vrijwilligers bieden zij concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. Duizenden getraumatiseerde vluchtelingen zitten muurvast in een overvol kamp op Lesbos. 

lees verder

Stichting Bootvluchteling komt in actie voor medische zorg en het recht op een veilig bestaan, zodat de vluchtelingen in kamp Moria de hulp krijgen waarop ieder mens recht heeft.

Moldavië is het armste land van Europa met een zeer hoge werkeloosheid. Vanwege de armoede zijn al veel mensen uit de dorpen weggetrokken naar het buitenland, om daar werk te zoeken. De meeste bejaarden wonen alleen en hebben geen familie om voor ze te zorgen. 

lees verder

Het pensioen is in Moldavië heel laag. Hiervan kunnen mensen niet eens de maandelijkse rekeningen betalen.

Mensenkinderen is al meer dan 5 jaar betrokken bij het werk in dagopvangcentra en ouderenzorg projecten in Moldavië.

Samen met lokale kerken en met  partnerorganisatie OM Moldavië is Stichting Mensenkinderen een ‘voedsel voor bejaarden’-project gestart.

Op dit moment zijn 15 dagcentra actief waar in totaal ongeveer 100 bejaarden van maandag tot vrijdag een warme maaltijd krijgen.

Project: Rotterdam Centraal
Stichting “De goede herder” deelt sinds 1996 warme maaltijden, kleding, schoenen en eventueel ook slaapzakken en tenten uit aan dak- en thuislozen en verslaafden of mensen die in een sociaal isolement zitten en gewoon voor een praatje een luisterend oor of voor de gezelligheid langs komen.

lees verder

De opzet is om een vertrouwensrelatie op te bouwen zodat wij deze groep mensen tot steun kunnen zijn en verder kunnen helpen.


De stichting ondersteunt deze doelgroep het hele jaar door met de basis behoeften zoals eten, kleding, dekens en wat ze maar nodig hebben.

Ook bemiddelen ze bij het plaatsen van cliënten in geschikte afkick centra. Daar blijven ze hen bezoeken om ze een steuntje in de rug te bieden bij hun altijd zware strijd om uit dat oude leven te ontsnappen en een volwaardig leven te realiseren.

De Stichting Goede Herder vraagt om gezamenlijk de zwakken van onze samenleving te steunen en een helpende hand uit te strekken naar hen die het alleen gewoonweg niet redden.

Stichting Pontem ondersteunt graag deze stichting zodat hun goede werken kunnen worden voortgezet en kunnen worden uitgebreid.  

In Madagaskar werken ongeveer 11.000 kinderen in micamijnen. Vaak zijn het hele gezinnen die  onder zware omstandigheden mica aan het uithakken zijn. Ze worden continu blootgesteld aan fijnstof, dit kan lijden tot ernstige longziektes en ademhalingsproblemenen en deze kinderen gaan niet naar school!

lees verder

Gebrek aan geld is de belangrijkste reden om kinderen te laten werken in de micamijnen. Er is sprake van ernstige uitbuiting.

Weinig mensen hebben van “mica” gehoord, maar het zit bijna overal in. Het mineraal zorgt voor de parelglans in onze oogschaduw, verf en autolak. Meer nog wordt mica gebruikt in laptops, mobiele telefoons, auto’s en vrijwel alle huishoudelijke  apparaten.

Terre des Hommes werkt aan de ontwikkeling van een project in Madagaskar waarbij door samen te werken met verschillende betrokkenen kinderarbeid in de micamijnen verbannen wordt.

De Libanese Sumeya Hamie uit Roermond was met haar familie in Beiroet toen daar de enorme explosie bij de haven plaatsvond. Sumeya Hamie is weer in Roermond, maar gaat zo snel mogelijk terug om te helpen.

“Het is een nachtmerrie geweest sinds de explosie. Veel mensen verloren hun leven, hun huis, hun familieleden en zelfs hun dromen voor de toekomst.”

lees verder

“Ik was getuige van de explosie met mijn kinderen en familieleden. Ons hotel was een ramp. We zijn nog steeds in shock. Maar het weerhoudt me er niet van om dit project te starten en af te ronden. Het team van Containers of love zal helpen met het opknappen en schoonmaken van huizen, voedselpakketten verspreiden onder de mensen in nood, het puin van de straten opruimen enz. We hebben uw hulp nodig! Wees vriendelijk en help ons om anderen te helpen. We zullen dagelijks rapporten plaatsen over hoe we uw donaties besteden.”

Dare to Share
Care to be Fair

NIEUWSGIERIG NAAR HET VERHAAL ACHTER STICHTING PONTEM?